Kopen bij de Kweker informeert consumenten over adressen van kwekerijbedrijven die planten en bloemen voor de particuliere verkoop aanbieden. De website biedt de mogelijkheid voor iedere gebruiker om adressen toe te voegen, aan te passen en weer te verwijderen. 

Het enige commerciële motief van Kopen bij de Kweker is het tegen betaling aanbieden van de mogelijkheid om een vermelding uit te breiden met meer gegevens ter promotie van het betreffende verkooppunt. Kopen bij de Kweker verkoopt de gegevens van geregistreerde bedrijven of gebruikers niet door aan derden. Noch gebruikt Kopen bij de Kweker de gegevens voor andere dan genoemde toepassing.

Recht op wijziging of verwijdering

De website biedt te allen tijde de mogelijkheid om registraties aan te passen of te verwijderen. Mocht dit niet via de website lukken, dan kan een verzoek hiertoe gestuurd worden naar het e-mailadres info@kopenbijdekweker.nl.

Tot slot wijzen wij erop dat de website volledig te goeder trouw gebouwd en ingericht is en onderhouden wordt. Mochten hier op enige wijze klachten of vragen over zijn, dan verzoeken wij u om ons via het eerder genoemde e-mailadres te benaderen, zodat wij u direct kunnen beantwoorden.